Все для дачников и огородников
ГДК стічних вод очищення від фосфатів, вимоги і норми СанПіН, випуск у водойми
Зміст статті

 • Критерії оцінки стану стічних вод
 • Вміст речовин, поняття ГДК стоків
 • Вимоги до стічних вод
 • Показники, яким повинні відповідати стоки
 • Кілька слів про побутові стоках
 • Устаткування для контролю над стоками
 • Проблема очищення стічних вод вже давно є одним з основних питань екологічної безпеки. На жаль, і в промислових масштабах, і в умовах застосування побутових каналізаційних мереж досить часто приділяється недостатня кількість уваги на попередню підготовку стоків.

  Тому в систему центральної каналізації найчастіше потрапляють всілякі відходи, в яких значно перевищуються ГДК стічних вод (гранично допустимі показники) за різними критеріями.

  Критерії оцінки стану стічних вод

  Основним завданням моніторингу стану стоків є недопущення забруднення поверхневих вод. Вимоги СанПіН стічні води в цьому питанні ставлять досить жорсткі умови щодо вмісту шкідливих домішок у стоках, скидання яких виробляється у водойми.

  Основними характеристиками є:

  • Кількість зважених і плаваючих домішок.
  • БПК стічних вод, характеристика визначає кількість кисню, необхідного для біохімічного окислення речовин органічного походження, наявних в стоках. Тобто, чим більше забруднені стоки, тим більшим буде це значення.
  • ГПК стічних вод, визначає кількість кисню, необхідного для хімічного розкладання органічних домішок.
  • Вміст різних хімічних речовин, здатних завдати шкоди як людині, так і навколишнього середовища.
  • Кислотність стоків.
  ГДК стічних вод очищення від фосфатів, вимоги і норми СанПіН, випуск у водойми

  Допустимі значення показників по СанПіН 2.1.5.980-00

  Виходячи з цих показників, визначається, чи можливо здійснювати випуск стічних вод у водойми.

  Вміст речовин, поняття ГДК стоків

  Так що ж це таке - ГДК стоків?

  Це встановлений законодавчо показник, який характеризує максимально можливий зміст різних речовин у воді, атмосфері, грунті.

  Якщо у воді подібні показники не перевищені, то людина може застосовувати її без наслідків протягом тривалого часу. Зрозуміло, що стосовно стоків, мова про безпосереднє застосування не йде. Тут грає роль інший чинник.

  Будь каналізаційна система є системою відкритого типу. Так, існує ряд підприємств, технологічний цикл яких передбачає повторне застосування стоків, але досягти абсолютної ліквідації скидання відходів виробництва в каналізацію практично неможливо.

  Тому і були затверджені ГДК скиду стічних вод. Вони були розраховані з умови безпечного скидання стоків.

  ГДК стічних вод очищення від фосфатів, вимоги і норми СанПіН, випуск у водойми

  У стічних водах перед скиданням у каналізацію має контролюватися зміст безлічі речовин. Особлива увага повинна приділятися вмістом важких металів у чистому вигляді, їх солей.

  Саме такі речовини надають найбільш згубну дію.

  Вимоги до стічних вод

  Згідно з діючими нормативними документами, крім цього, не можна скидати в міську каналізаційну систему стічні води, які містять:

  • Речовини, розкладання яких може викликати утворення вибухонебезпечних газів в системі каналізації (оксид вуглецю, сірководень, різні ціаніди та інші). Норми ГДК в стічних водах не допускають знаходження подібних речовин в стоках.
  • Горючі речовини, в тому числі і різні види паливно-мастильних матеріалів, смол, нерозчинних жирів.
  • Речовини, що володіють радіоактивними властивостями.
  • Різні включення біологічного характеру, які можуть викликати бактеріальне забруднення.
  • Хімічні елементи, які будуть надавати руйнівний вплив на матеріали, які застосовувалися в будівництві каналізаційної системи.
  • Різного роду забруднення, які сприяють порушенню роботи каналізації і призводять до утворення засмічень, відкладень на стінках труб і колекторів.
  • Речовини, які важко піддаються окисленню біологічним способом.
  • Хімічні сполуки, для яких не визначені ГДК стічних вод, в каналізацію скидати також неприпустимо. Виняток становлять речовини, для яких визначені гранично допустимі концентрації вмісту у водоймах, які призначені для побутового застосування.

  Показники, яким повинні відповідати стоки

  Гранично допустимі концентрації стічних вод вимірюються в мг / літр, і становлять:

  • Речовини в підвішеному стані - 500.
  • БПК (повний) - 500.
  • ГПК - 800.
  • Залишок щільний - 2000, у тому числі:
   • Сульфати -500.
   • Хлориди - 350.
   • Речовини, з яких можливо витяг ефіру - 20.

  Крім того, стічні води повинні мати температуру не більше 40 градусів, нейтральну кислотність (6,5-8,5 рН).

  Перевищення ГДК стічних вод веде до накладення на підприємство або приватна особа штрафних санкцій.

  Кілька слів про побутові стоках

  Абсолютно неправильним є думка, що дані вимоги поширюються тільки на виробничі підприємства. Досить часто працівниками міських водоканалів виявляються незаконні врізки в системи відведення зливових вод, дренажні системи.

  І якщо в побутових стоках немає сенсу шукати важкі метали або радіоактивні речовини, то від наявності органічного матеріалу вони не позбавлені. Тому ГДК так само законно поширюються на побутові стоки.

  А якщо мова заходить про великих комплексах приватних споруд, опалення яких здійснюється за допомогою котелень, технологічний процес яких передбачає скидання технологічних рідин в систему каналізації, тут вже стоїть питання і про вміст у стоках і сульфатів, і хлоридів. Тобто цілком можливо може стати питання про те, що буде необхідне очищення стічних вод від фосфатів та інших солей.

  Устаткування для контролю над стоками

  ГДК стічних вод очищення від фосфатів, вимоги і норми СанПіН, випуск у водоймиПри підключенні каналізаційної мережі підприємства до системи міської каналізації необхідно забезпечити наявність спеціального контрольного каналізаційного колодязя. При цьому він повинен знаходитися за межами підприємства, щоб забезпечити вільний доступ до нього контролюючих органів.

  Такі колодязі повинні бути обладнані пристроями для відбору проб стоків. При необхідності, на потенційно небезпечних підприємствах повинні бути змонтовані системи автоматичного контролю над станом стічних вод.

  Скидання в міську систему стоків, у яких хоча б за одним показником перевищена ГДК, не допускається.

  У разі наявності в каналізаційних стоках великої кількості солей, необхідно передбачити їх попереднє очищення або виконувати процедуру знесолення.

  Тільки загальне відповідальне ставлення до проблем очистки побутових і промислових стоків може призвести до поліпшення екологічної обстановки у вашій місцевості. Особливо це актуально для районів з високою техногенним навантаженням.  Not found